เครื่องยิงลวด และเครื่องยิงตะปู

04-03-2013 14:57:25
   
(2729) เปิดดู


เครื่องยิงลวด

เครื่องยิงลวด (Staplers) โดยทั่วไปจะมีทั้งแบบธรรมที่ทำงานด้วยการกระแทกและแบบธรรมดา จะใช้ความแข็งของสปริงเป็นตัวขับลวดที่ใช้ในการยึดตรึง นิยมใช้ยึดฉนวดเข้ากับแผ่นไม้ที่เป็นโครงของอาคาร (studding) ส่วนแบบใช้ลมจะนิยมใช้กับงานยึดตรึงผ้าเพดาน (roof decking)

เครื่องยิงตะปู

เครื่องยิงตะปู (nailers) ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันจะเป็นแบบลมชนิดใช้งานหนัก เครื่องมือตะปูชนิดนี้จะเป็นตะปูที่ติดกันเป็นแผง เมื่อต้องการใช้งานจะต้องใส่แผงตะปูนี้เข้าไปในแมกกาซีนของเครื่อง สามารถใช้ได้กับตะปูชนิดที่ใช้กับงานทั่วไป (common nail) หรือชนิดหัวกลม (finish nail) ตะปูที่ใช้อาจจะเป็นแบบธรรมดาหรือแบบชุบสังกะสีก็ได้ แต่หัวตะปูจะต้องเป็นแบบมาตรฐาน แต่หัวตะปูรูปตัวทีหรือรูปตัวแอลสามารถที่จะปรับใช้กับหัวขับของเครื่องยิงตะปูเครื่องชนิดนี้ได้ดีกว่าแบบอื่นๆ เครื่องยิงตะปูแบบนี้ต้องการความดันลมสำหรับการทำงานเพียงเล็กน้อย ดังนั้นปั้มลมขนาดเล็กๆ ก็เพียงพอต่อการใช้งานจึงสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย การใช้งานของเครื่องยิงตะปูแบบนี้กับงานต่างๆ

กฏแห่งความปลอดภัย

กฏแห่งความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือยึดตรึงด้วยแรงระเบิดมีดังนี้

 1. ก่อนใช้จะต้องแน่ใจว่าได้ทำความคุ้นเคยกับลักษณะความปลอดภัย และข้อจำกัดต่างๆ และได้ฝึกการใช้งานที่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์แล้ว ขอแนะนำว่าผู้ใช้ทุกคนจะต้องมีประกาศนียบัตรที่ออกให้โดยบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ ซึ่งจะเป็นเครื่องรับประกันได้ว่าผู้ใช้เข้าใจถึงวิธีการใช้งานได้อย่างดี มีการแสดงความสามารถในการใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
 2. ตรวจสอบเครื่องมือโดยละเอียดก่อนใช้งาน เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเครื่องมืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 3. สวมแว่นตา ถุงมือ หมวกนิรภัย และอุปกรณ์ป้องกัน เครื่องแต่งกายอื่นๆ ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
 4. อย่าพยายามยิงวัสดุยึดตรึงที่มีความแข็งน้อยกว่าพื้นที่ยึดตรึง เช่น อิฐหรือกระเบื้อง (glazed brick or tile) เหล็กสปริง (spring steel) เหล็กเหนียวหล่อ (cast steel) และเหล็กหล่อ (cast iron) เป็นต้น ถ้าสงสัยให้ทดลองยิงดูก่อน ถ้าปลายวัสดุยึดตรึงที่ยิงท่อ (blunted) ก็แสดงว่าพื้นที่ยิงแข็งกว่าวัสดุยึดตรึงมาก แต่ถ้าแตกละเอียด (shatter)  ก็แสดงว่าพื้นที่ยิงเปราะ (brittle)
 5. อย่าใช้เครื่องมือกับเหล็กที่มีความหนาน้อยกว่า 3/16 นิ้ว
 6. ยิงวัสดุยึดตรึงให้ห่างจากแนวเชื่อมให้น้อยกว่า 2 นิ้ว เนื่องจากแนวเชื่อมจะมีความแข็งสูงเกินกว่าที่วัสดุยึดตรึงใดๆ จะแทรกตัวเข้าไปได้
 7. ยิงวัสดุยึดตรึงให้ห่างจากขอบของชิ้นงานที่ทำจากเหล็กไม่น้อยกว่า ½ นิ้ว
 8. ปฏิบัติตตามคำแนะนำในเรื่องความรุนแรงของประจุและขนาดของวัสดุยึดตรึงจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือเท่านั้น
 9. ยิงวัสดุยึดตรึงให้ห่างจากขอบของแผ่นคอนกรีดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว การยิงในระยะที่น้อยกว่า 3 นิ้ว อาจทำให้แผ่นคอนกรีตแตกร้าวได้
 10. ติดตั้งเครื่องป้องกันอันตรายเสมอกับเครื่องมือแบบความเร็วสูง
 11. ถ้าไม่แน่ใจในความแรงของประจุของกระสุนปืนที่เลือกใช้ว่าถูกต้องหรือไม่ ให้ทดลองใช้กระสุนปืนที่มีความแรงอ่อนที่สุดดูก่อน แล้วดูการแทรกตัวของวัสดุยึดตรึง  ถ้าการแทรกตัวไม่ดีก็ค่อยๆเพิ่มความแรงขึ้นจนได้ตามต้องการ
 12. อย่าพยายามยิงวัสดุยึดตรึงเข้าไปในรูที่ได้เจาะไว้ล่วงหน้า
 13. ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัดในการใช้เครื่องมือ
 14. ให้ถอดกระสุนปืนและวัสดุยึดตรึงออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้เครื่องมือ ทำความสะอาดและเก็บไว้ในที่ๆ เหมาะสมหลังการบริการในแต่ละวัน
 15. ก่อนที่จะทำการยิงจะต้องแน่ใจก่อนว่าปากลำกล้องปืนของเครื่องมือกดแน่นและตั้งได้ฉากกับพื้นที่ทำงาน
 16. ปฏิบัติกับเครื่องมือเหมือนกับปฏิบัติกับอาวุธปืน และอย่างเล็งเครื่องมือไปยังบุคคลอื่น