เครื่องเลื่อยวงเดือนแบบหิ้ว

25-03-2013 13:24:07
   
(3379) เปิดดู

 

เครื่องเลื่อยวงเดือนแบบหิ้ว

 

                เครื่องเลื่อยวงเดือนแบบหิ้ว (protable circular saws)  เป็นเครื่องเลื่อยที่เหมาะต่อการใช้ เหมาะต่อการใช้ตัดหรือซอยไม้แปรรูปหรือไม้อัด ที่ต้องตัดหรือซอยเป็นแนวยาว มีหลายแบบ จัดเป็นเครื่องมือที่ดีเลิศสำหรับช่างไม้ครุภัณฑ์ (cabinet makers) และช่างไม้ทั่วไป (carpenter)  หรือช่างสาขาอื่นๆ เครื่องเลื่อยประเภทนี้กับใบเลื่อยที่ถูกต้องสามารถที่จะใช้ตัดพลาสติกชนิดที่อัดซ้อนและวัสดุอื่นที่ไม่ใช่โลหะได้อีกด้วย

                ขนาดของเครื่องเลื่อย จะกำหนดจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของใบเลื่อยที่ใช้กับเครื่องเลื่อยเป็นเกณฑ์ ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 6 นิ้ว (150 มม.) ถึง 10 5/16 นิ้ว (255 มม.) แต่ขนาดที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป ได้แก่ ขนาด 8 ½ นิ้ว (215 มม.) ที่ใช้มอเตอร์ขนาด1/2 กำลังม้า (0.37 กิโลวัตต์) เครื่องเลื่อยประเภทนี้จะมีน้ำหนักเบาเพื่อสะดวกต่อการทำงานในทุกตำแหน่ง ทุกท่าทาง ตัวโครงจะทำจากเหล็กที่มีน้ำหนักเบาหรือทำจากโลหะผสมอลูมิเนียม เป็นเครื่องเลื่อยที่มีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการทำงานสูงมาก เครื่องเลื่อยประเภทนี้สามารถตัดไม้กระดาน (plank) ขนาดหนา 2 นิ้วได้เร็วกว่าการเลื่อยด้วยเลื่อยลันดาถึง 25 เท่า โดยใช้ความพยายามเพียง 1 เปอร์เซนต์ และรอยตัดที่ได้จะเรียบกว่ามาก เครื่องเลื่อยประเภทนี้เนื่องจากขณะที่ทำการตัด ใบเลื่อยจะหมุนตัดจากทางด้านล่างขึ้นสู่ด้านบน  จึงทำใหรอยตัดทางด้านล่างเรียบกว่าทางด้านบน ดังนั้นในการตัดไม้อัดจึงควรให้ด้านที่ดีที่สุดอยู่ทางด้านล่างเสมอ ใบมีดจะถูกติดตั้งที่ทางด้านขวามือของตัวมอเตอร์ จึงทำให้สะดวกต่อการทำงานของผู้ที่ถนัดมือขวา 

                    ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องเลื่อยประเภทนี้ ได้แก่ มอเตอร์ (motor) มือจับ (handle) ฐานเครื่อง (baseplate) ฝาครอบ (guard) ที่มีทั้งแบบติดตายและแบบที่ปรับได้ สวิตซ์(switch) และใบเลื่อย (blade)

 

กฏแห่งความปลอดภัย

                กฏแห่งความปลอดภัยในการใช้เครื่องเลื่อยวงเดือนแบบหิ้วมีดังนี้

  1. ให้ใช้ปลั๊กที่มีสายดินเท่านั้น
  2. จะต้องแน่ใจว่าฟันของใบเลื่อยคมและมีคลองเลื่อยที่ถูกต้อง ใบเลื่อยที่ไม่คมอาจทำให้ชิ้นงานไหม้ได้ หรืออาจจะทำให้ใบเลื่อยสั่นซึ่งอาจจะทำให้ไม่สามารถควบคุมเครื่องเลื่อยได้จะต้องไม่ปรับแต่งเครื่องเลื่อยในขณะที่เครื่องเลื่อยกำลังทำงาน
  3. ฝาครอบเครื่องเลื่อยจะต้องติดตั้งอยู่ในที่ และใบเลื่อยจะต้องได้รับการปรับตั้งอยู่อย่างถูกต้องตามระดับความลึกของการตัดที่ต้องการ จะต้องเลือกใช้ใบเลื่อยให้เหมาะกับประเภทของงาน
  4. ทุกครั้งก่อนการเปลี่ยนใบเลื่อย จะต้องดึงปลั๊กเครื่องเลื่อยออกก่อนเสมอ และในการเปลี่ยนใบเลื่อยจะต้องให้ปลายฟันชี้ไปตามทิศทางการหมุนตามปกติ และจะต้องขันน๊อตยึดให้เป็นแน่นทุกครั้งด้วยเช่นกัน
  5. ให้สวมแว่นตาหรืออุปกรณ์ป้องกันดวงตาทุกครั้งที่ใช้เครื่องเลื่อย
  6. ขณะปฏิบัติงานอย่าให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายอยู่ในแนวการตัดของเครื่องเลื่อย
  7. ขณะใช้เครื่องเลื่อยจะต้องจับด้วยมือทั้ง 2 ข้างอย่างมั่นคง
  8. จะต้องปล่อยให้ใบเลื่อยหมุนเต็มความเร็วก่อนที่จะเริ่มลงมือตัด
  9. อย่าตัดขวางเสี้ยนไม้กับแผ่นไม้ระหว่างจุดรองรับ 2 จุด เพราะอาจทำให้ใบเลื่อยเกิดการติดขัดได้ และอาจทำให้เครื่องเลี่อยเหวี่ยงตัวออกโดยไม่สามารถควบคุมได้
  10. เมื่อตัดชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ปล่อยสวิตซ์และรอจนกระทั่งใบเลื่อยหยุดหมุน จึงวางเครื่องเลื่อยลงบนพื้น